2017 Yılı Bildiri Kitabı, Özet Kitapçığı ve Özel Oturum ve Çalıştaylar