SEMPOZYUM AMACI

27 Mayıs 1960 yılında yaşanan darbe cumhuriyetin temel dayanağı olan millet iradesini hiçe saymış ve halkın oylarıyla seçilmiş başbakan ve üç arkadaşı neticede şehit edilmiştir. Bu vehim olay yeri geldiğinde ülkemizde demokrasinin hiçe sayılabileceği gibi bir kötü algıyı oluşturmuştur. Bu algıyı sahiplenenler 15 Temmuz 2016 tarihinde yine millet iradesi ile görev başına gelmiş hükümete ve devletimizi temsil eden Cumhurbaşkanımıza kast etmeye teşebbüs etmişler, fakat bu sefer millet kendi iradesine ve oyları ile seçtiği yöneticilerine sahip çıkarak tarihe geçecek bir kahramanlık hikâyesi yazmıştır.

15 Temmuz 2016’da ülkemizin karşı karşıya geldiği talihsiz darbe girişimi neticesinde bir daha aynı acıyı yaşamamak için ciddi tedbirlerin alınması gerektiği açık bir gerçektir. Bu meyanda alınacak tedbirlerden birisi de “darbe algısının” ve “darbecilik kültürünün” bilimsel manada irdelemek ve toplumsal fayda sağlayacak saptama ve tespitlerde bulunmaktır. Bu noktadan hareket ile adını, darbeye kurban verilmiş başbakandan alan bir üniversite olmanın getirdiği hassasiyetle demokrasinin; insan hak ve özgürlükleri, bireyin saygınlığı ve toplumsal barış açısından ne kadar önemli bir unsur olduğunu akademik ortamda hatırlamak ve hatırlatmak ve darbelerin ve darbecilerin analizini yapmak adına demokrasi kavramının doğduğu ve geliştiği topraklardan sayılan Aydın’da, Üniversitemiz tarafından Türkiye'de ilk defa 26-27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde  düzenlenen "27 Mayıs 1960'dan 15 Temmuz 2016'ya Darbeler, Geçmişten Günümüze Darbe Olgusu Ve Millet Egemenliği Kültürü" Uluslararası Sempozyumu gerek yurt içinden gerek yurt dışından büyük bir katılımla gerçekleşmiştir. Bu sempozyumda akademik platformda tartışmaya açtığımız darbe olgusu ve millet egemenliği kültürünün bilimsel verileri 3 ciltlik Bildiri Kitabı ile Özel Oturumlar ve Çalıştaylar şeklinde yayınlanarak gelecek nesillere bu konuyla alakalı önemli bir birikim miras bırakılmıştır. 

Bu sene 28 Mayıs 2018 tarihinde ikincisini düzenleyeceğimiz  "27 Mayıs 1960'dan 15 Temmuz 2016'ya Darbeler, Geçmişten Günümüze Darbe Olgusu Ve Millet Egemenliği Kültürü" Uluslararası Sempozyumu II programıyla, darbe olgusu ve millet egemenliği kültürünü hafızalarda canlı tutmak ve bu hususta darbelerin bir daha yaşanmaması yönünde ülkemize ve gelecek nesillere katkı sağlamak,  Aydın Adnan Menderes Üniversitesi olarak en büyük gayemizdir.