"27 MAYIS 1960'DAN 15 TEMMUZ 2016'YA DARBELER, GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DARBE OLGUSU VE MİLLET EGEMENLİĞİ KÜLTÜRÜ"
ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

26-27-28 MAYIS 2017


YAZIM KURALLARI

Bildiri Özeti ve Abstract Hazırlama Kuralları 
 

Bildiri özeti en az 350 ve en çok 500 sözcük olmalıdır. Kuramsal olarak hazırlanacak bildiri özeti, problem durumu, amaç, sonuç, tartışma ve anahtar sözcükleri içermelidir. Araştırmaya dayalı bildiri özeti, problem durumu, amaç, yöntem (araştırma modeli, evren ve örneklem, kullanılan ölçme araçları, istatistiksel teknikler vb.), bulgular, sonuçlar (sonuçlanmış araştırmalar için) ve anahtar sözcükleri içermelidir. Sempozyuma katılmak için yapacağınız başvurularda, başvuru sayfasında bulunan bilgileri eksiksiz doldurmanız gerekmektedir. Bu bilgiler, bildiri özetinizin bilim kurulunca kabul edilmesi durumunda size ulaşabilmemiz bakımından önemlidir. Bilim Kuruluna sunulan bildirilerin kabul edilebilmesi için daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da başka bir bilimsel toplantıda sunulmamış olması gerekmektedir. Bildiriler kabul edildiği takdirde, bildiri kabul yazıları ve sunuma ilişkin ayrıntılar e-posta ile yazarlara gönderilecektir. Bu nedenle, mutlaka düzenli olarak kullandığınız bir e-posta adresi belirtiniz. Bildiri metni Türkçe ise özetler;  önce Türkçe özet sonra İngilizce  abstract olarak hazırlanmalıdır.  Her sayfanın yazım alanı soldan, sağdan, yukarıdan ve aşağıdan 3,5 cm boşluk kalacak biçimde düzenlenmelidir. Bildiri Times New Roman yazı karakteri kullanılarak iki yana yaslı ve 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır. Yazı karakteri ve büyüklükleri aşağıdaki gibi olmalıdır:

  • Bildiri Başlığı: 14 punto, tüm harfleri büyük, koyu ve ortada.
  • Yazar/Yazarların Adları: 12 punto ortada.
  • Yazar/Yazarların Bağlı Olduğu Kurum: 12 punto ortada.
  • Ana Başlıklar: 12 punto ortada, tüm harfleri büyük ve koyu.
  • Alt Başlıklar: 12 punto sola dayalı, ilk harfleri büyük ve koyu.
  • Metin: 12 punto sol ve sağ kenarlara dayalı 1,5 satır aralığıyla