DÜZENLEME KURULU

  • Yrd.Doç. Dr. Mustafa ASLAN
  • Yrd Doç. Dr. Kemal Ramazan HAYKIRAN
  • Yrd.Doç. Dr. Ali BİLGENOĞLU
  • Arş. Gör. Muhittin ÇEKEN
  • Uzm. Öncel SENCERMAN
  • Mustafa ALP